Termeni și condiții de utilizare

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția vizitatorilor Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.4smartsales.com, proprietatea Zaha Management.Consulting Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea, și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți. Zaha Management Consulting îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum și termenii şi condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi. Serviciile şi produsele prezentate pe site-ul www.4smartsales.com nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea Zaha Management Consulting veţi contacta direct compania ,prin email , la adresa horea@zahamanagement.com

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al site-ului este proprietatea S.C. Zaha Management Consulting S.R.L. și este protejat de legislația României. S.C. Zaha Management Consulting SRL este autorul site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, iconuri, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt proprietatea Zaha Management Consulting sau sunt licenţiate de aceasta pentru a fi folosite. Conţinutul site-ului www.4smartsales.com integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Zaha Management Consulting. . Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii. Zaha Management Consulting respectă drepturile intelectuale ale altor persoane. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată într-o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresaţi o notificare care să cuprindă: semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să-l reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate; o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate; o indicare a locaţiei pe site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate; adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail a dumneavoastră; o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii; o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Zaha Management Consulting S.R.L. și utilizator, se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabila - contactând compania pentru conciliere amiabilă , iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, pe teritoriul României, în conformitate cu legile în vigoare.

CONFIDENȚIALITATE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Zaha Management Consulting SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

4 Smart Sales | CRM
Copyright © 2018 Zaha Management.

Termeni şi condiţii